Digitālā elektronika (pamatkurss)(1),20/21-R

Diskrētie signāli, skaitīšanas sistēmas, loģiskās pamatfunkcijas, Bula algebra un likumi, Karno karte, kombinacionālo shēmu sintēze un analīze, virknes shēmu sintēze un analīze, tipveida ciparu iekārtas, programmējamā loģika un ciparu shēmu apraksta paņēmieni.