Speciālās nozīmes elektriskās mašīnas(1),20/21-R

Aplūkota speciālas nozīmes elektrisko mašīnu (SNEM) nomenklatūra, uzbūves un darbības principi, pielietojuma jomas, tipi, pārbaudes stendos lietojamās SNEM bremzes un sensora režīmā, informatīvās un transporta SNEM, elektromagnētiskie sajūgi, frekvenču pārveidotāji, fāžpagriezēji, uz MHD principa darbojošās SNEM, kā arī SNEM attīstības virzieni un perspektīvas.