Procesu analīze un vadība(1),20/21-R

Studiju kurss veido padziļinātu studentu izpratni par procesu būtību, procesu tipiem, veidiem, klasifikācijas sistēmām, plānošanu un kontroli, attīsta prasmi izvēlēties un lietot procesu pilnveides metodes. Kursu veido trīs tematiskie moduļi: plānošanas funkcija un tās lietojums uzņēmuma pārvaldībā, kontroles funkcija un tās lietošana procesu vadībā, metodes uzņēmuma darbības attīstībai un uzlabošanai.