Energoelektronikas sistēmas (studiju projekts)(1),20/21-R

Mācību priekšmets domāts pilna un nepilna laika mācību veidu studentiem RTU maģistru studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība”. Ir apskatīta energoelektronisko sistēmu pārveidotāju projektēšana un aprēķins. Ir apskatīta vadāmo taisngriežu, ar tīklu saistīto invertoru, līdzsprieguma impulsu pārveidotāju ar dabisko un piespiedu komutāciju un autonomo invertoru spēka shēmu un vadības sistēmu sintēze un aprēķins.