Tirgzinību pētījumi(1),20/21-R

Priekšmeta mērķi un uzdevumi. Tirgzinības vide kā pētījumu priekšmets. Ražošana kā pētījumu objekts. Uzņēmuma attīstības pētījumi: know-how, kooperācija ar citiem uzņēmumiem, resursi. Noieta, kadru un finansu analīze. Tirgus pētījumi: patērētājs, konkurenti, cenas u.c. Tirgzinības prognozes tirgzinības pētījumu pamatā. Tirgzinības pētījumu metodes: statistiskas metodes, ekspertmetodes, Leikarta metode. Pētījumu realizācijas process. Pētījumu rezultātu apstrāde un noformēšana.