Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-R

Projekta izstrādāšanas pamatā ir reāli strādājoša uzņēmuma darbības analīze no dažādiem aspektiem. Balstoties uz atklātajām problēmām, studējošie nosaka problēmu rašanās iemeslus un piedāvā problēmu risinājumus, veicot nepieciešamos ekonomiskos aprēķinus. Pētījuma ietvaros studējošie apgūst uzņēmuma darbības plānošanu, darbības organizēšanu, personāla vadīšanu, pārmaiņu vadīšanu, uzņēmuma vadīšanas efektivitātes novērtēšanu.