Reģionālās attīstības riski(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-R

Studiju priekšmets paredz izskatīt risku būtību, veidus un vērtēšanas metodes. Mācību procesa laikā tiek veikta finanšu risku analīze. Studenti izskata investīciju un kredītu riskus. Studentiem tiek piedāvāts iepazīties ar valsts un reģiona risku klasifikāciju, to vērtēšanas metodēm. Studiju priekšmets paredz apgūt risku vadīšanu teritoriju attīstības jomā dažādos līmeņos: nacionālā, reģionālā un vietējā.