Real Estate Marketing(Distance, Evening)(1),20/21-R

Studiju kurss nodrošina zināšanas par tirgvedības būtību nekustamā īpašuma jomā. Studiju kursa ietvaros tiek realizēta nekustamā īpašuma tirgus izpēte, mērķtirgus noteikšana un tirgus segmentēšana. Studenti apgūst produkta vadību nekustamā īpašuma tirgū, cenu veidošanas stratēģijas, produkta virzīšanu tirgū. Tāpat arī studiju kursa ietvaros tiek iegūtas zināšanas par nekustamā īpašuma preču un pakalpojumu pārdošanas veicināšanu.