Energosistēmu automatizācijas procesu un optimizācijas programmēšana(1),20/21-R

Elektrisko režīmu matemātiskā modelēšana. Elektroapgādes sistēmu optimizācija. Energosistēmu režīmu optimizācija. Lineārās un nelineārās programmēšanas metodes optimizāciju uzdevumos. Optimizācijas skaitliskās metodes un dinamiskās programmēšanas metode optimizāciju uzdevumos. Elektroenerģētiskas sistēmas režīmu optimizācija tirgu apstākļos.