Automatizētie elektrotehnoloģiskie procesi(1),20/21-R

Mācību priekšmets domāts pilna un nepilna laika mācību veidu studentiem RTU bakalauru studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība”. Ir apskatīti elektrotehnoloģisko procesu automatizācijas sistēmu izveides principi. Ir apskatīta elektriskās karsēšanas ietaišu, indukcijas karsēšanas iekārtu, metināšanas iekārtu un galvanisko iekārtu automatizācijas sistēmu modelēšana.