Datoru pielietošana elektroiekārtu projektēšanā(1),20/21-R

Studentiem tiek izklāstīti elektroniskās aparatūras projektēšanas posmi, aprakstīts programmnodrošinājums „ORCAD” un kā ar tā palīdzību var realizēt visus spiesto plašu projektēšanas posmus.