Prakse(1),20/21-R

Studiju priekšmets paredz studiju procesā iegūto teorētisko zināšanu pielietošanu un/vai papildināšanu praksē, atbilstoši izvēlētajai prakses veikšanas organizācijas darbības sfērai un veicamajiem uzdevumiem, elektrotehnikas, elektronikas un/vai tehnoloģiju automatizācijas inženierzinātnes apakš nozarēm un/vai specialitātēm. Prakse notiek elektrotehniskās iekārtas ražojošos, ekspluatējošos un attīstošos uzņēmumos saistībā ar elektriskajām tehnoloģijām un to automatizāciju. Prakse tiek nobeigta ar atskaiti, kuru novērtē pasniedzēju komisija. Pirmais prakses periods studiju programmā "Adaptronika" ietver sevī iepazīšanās ar uzņēmuma organizāciju, ražošanu un tehnoloģijām.