Elektriskā piedziņa (studiju projekts)(1),20/21-R

Līdzstrāvas elektromotoru raksturlīkņu aprēķins un konkrētā mehānisma elektriskās piedziņas projekts, ietverot piedziņas darba režīmu aprēķinus, principiālās elektriskās shēmas izveidi, parametru aprēķinu;
Maiņstrāvas elektromotoru raksturlīkņu aprēķins, konkrētā mehānisma elektriskās piedziņas projekts, ietverot piedziņas darba režīmu aprēķinus, principiālās elektriskās shēmas izveidi, parametru aprēķinu.