Tehniskā dokumentācija(1),20/21-R

Pielaides pie darba augstsprieguma iekārtās, norīkojumi.