Maģistra darbs(1),20/21-R

Darbs saistīts ar teorētisku, eksperimentālu vai praktisku konkrētu elektoenerģētisko sistēmu un tās elementu (elektropārvades līniju, staciju un apakšstaciju, ģenerējošo iekārtu, elektroinstalācijas, elektrosistēmu vadības un aizsardzības elementu, elektromehānisko pārveidotāju un elektrisko aparātu) analīzi, dažādu realizācijas variantu un iespēju novērtējumu gan analītiski, gan eksperimentāli.