Biznesa datu analīzes tehnoloģijas III(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-P

Studiju kursā studējošie iegūs prasmes strādāt ar informācijas sistēmām lēmumu pieņemšanas kontekstā uzņēmējdarbības vidē, veidojot izpratni par biznesa datu apstrādē lietotajām programmām un to funkcijām lielu datu masīvu apstrādē, datu bāžu veidošanā.
Studiju kurss papildina arī praktiskās iemaņas, kas iegūtas iepriekšējos Biznesa datu analīzes tehnoloģiju kursos ar teorētiskām atziņām un statistiski matemātiskiem modeļiem. Kursā studenti tiek iepazīstināti ar jaunākām IT tendencēm uzņēmējdarbībā un iemācās veidot matemātiskos datu modeļus lēmumu pieņemšanas atbalstam.