Sevišķu /īpašu/ objektu vērtēšana(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-P

Īpašu objektu tehniskās, arhitektoniskās, mākslas un citas īpatnības. Īpašu objektu klasifikācija. Īpašu objektu vērtēšanas metodes un to pielietošana dažādām īpašu objektu grupām. Kvalifikācijas prasības īpašu objektu vērtēšanā. Vērtēšanas organizēšana.