Vides aizsardzības zinātniskās izpētes pamati(1),19/20-P

Studiju priekšmeta „Vides aizsardzības zinātniskās izpētes pamati” ietvaros tiek sniegtas zināšanas, kas nepieciešams, lai students spētu veikt zinātnisko izpēti. Nodarbību laikā tiek aplūkotas zinātniskās izpētes plānošana, eksperimentu plānošana un veikšana, mērījumu nenoteiktību analīze, eksperimentālo datu vizualizācija, analīze un apstrādes metodes, skaitliskās un optimizācijas aprēķinu metodes, zinātniskās izpētes rezultātu atskaites, zinātnisko publikāciju rakstīšana.