Angļu valoda, RBCTO 1.kurss

Angļu valodas apguve. Terminoloģijas minimums Transportbūves specialitātes studentiem