Datormācība(speckurss)(DIP102

Priekšmeta mērķis ir dot algoritmēšanas iemaņas, praktiskas iemaņas programmu izstrādē,
realizācijā un atkļūdošanā.
Laboratorijas darbu protokolu izstrāde, datorizēta uzdevumu risināšana.
Sagatavot