Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-P

Priekšmets ļauj izprast muitas un nodokļu administrācijas lomu valsts sektora darbībā, globalizācijas un integrācijas ietekmi, sniedz zināšanas par ekonomiskās drošības aspektiem. Apskatīti valsts un sabiedriskās prioritātes sabiedriskai drošībai, starptautiskās un reģionālas prioritātes tirdzniecības drošībai un drošu piegādes ķēžu nodrošināšanai (WTO, WCO, UNODC u.c.).