Muitas administrēšanas aktualitātes(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-P

Kurss "Muitas administrēšanas aktualitātes" sniedz zināšanas saistītas ar jaunākajām tendencēm reģionālās ekonomiskās integrācijas, kā arī starptautisko ekonomisko un ar muitas jomu saistīto organizāciju ietekmi uz starptautisko uzņēmējdarbību.