Prakse(1),19/20-P

Prakse ir obligātā profesionālo studiju daļa, kuras mērķis ir profesionālā vidē nostiprināt un papildināt studējošā zināšanas, attīstīt prasmes un kompetences grāmatvedībā. Prakses laikā studējošais veic praktisku darbu un izpilda prakses uzdevumus. Prakse sastāv no divām daļām. Pirmajā praksē studējošais izzina grāmatvedības sistēmu konkrētā uzņēmumā (vai iestādē). Otrajā praksē studējošais tajā pašā vai citā uzņēmumā (iestādē) novērtē grāmatvedības uzskaites procesa organizāciju, kā arī analīzē un novērtē uzņēmuma (iestādes) gada pārskatu. Otrās prakses laikā tiek iegūti un apkopoti nepieciešami dati un informācija kvalifikācijas darba izstrādāšanai. Katras prakses daļas noslēgumā studējošais sagatavo un iesniedz prakses atskaiti. Prakses aizstāvēšana notiek publiski Prakses aizstāvēšanas komisijas sēdē. Vērtējums par praksi veidojas no prakses vadītāja, prakses koordinatora un Prakses aizstāvēšanas komisijas vērtējumiem.