Integrētā talantu vadība(1),19/20-P

Studiju kursā ir iekļauti būtiskākie integrētās talantu vadības un attīstības aspekti: talantu vadība kā darbinieku attīstības un integrācijas process, organizācijas vērtības un kultūra, iekļaujoša darba kultūra un dažādības vadība, dizaina domāšana, darba devēja zīmolrade, darba dzīves cikls, personības attīstība un karjeras veidošana, darba snieguma vadība, darba vides un darbinieku labbūtība un stresa vadība, darba vides ietekme uz procesu un resursu pārvaldību.
Studenti mācās pielietot dažādas metodes un instrumentus, lai novērtētu darbinieku iesaisti un apmierinātību, veiktu darba snieguma mērījumus, kā arī efektīvi izmantotu datu analītiku lēmumu pieņemšanā, resursu plānošanā un personāla snieguma vadībā organizācijas mērķu sasniegšanai.