Angļu val. IT

Studenti patstāvīgi apgūst terminoloģiju un pilnveido savas valodas lietojuma prasmes, izmantojot
gan izdales, gan ORTUS sistēmā ievietotos materiālus, gan Internetā un bibliotēkās esošos tekstus
un