Pētniecība uzņēmējdarbībā(2),19/20-P

Studiju kursa ietvars tiek nodrošināta bakalaura studiju līmenim nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai varētu veikt pētījumus uzņēmējdarbībā attīstot studējošo izpratni par pētījumu metodoloģiju un loģiku, iepazīstinot viņu ar vispārpieņemtajām metodēm pētniecībā uzņēmējdarbībā, tai skaitā datu validitātes, ticamības nodrošināšanu. Studiju kursa ietvaros tiek aplūkotas gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās pētniecības metodes.