Conformity Assessment(1),19/20-P

Latvijas tautsaimniecībā ir būtiski panākt, lai tiktu samazinātas tehniskās barjeras tirdzniecībā un Latvijā ražotie produkti tiktu atzīti citās zemēs bez atkātotas atbilstības novērtēšanas. Studiju kurss „Atbilstības novērtēšana” sniedz studentiem izpratni par atbilstības novērtēšanas infrastruktūru, zināšanas un prasmes par produktu, procesu un vadības sistēmu atbilstības novērtēšanas procedūrām – testēšanu, kalibrēšanu, verificēšanu, inspicēšanu, auditu, sertificēšanu, koleģiālo vērtējumu un akreditāciju atbilstoši starptautisku standartu nosacījumiem un ES direktīvu prasībām.