Visaptverošā kvalitātes vadība(1),19/20-P

Studiju kurss „Visaptverošā kvalitātes vadība” aptver kvalitātes vadības principu teorētisko zinību un praktisko rīcību apguvi. Vispirms studējošie apgūst kvalitātes vadības filozofiju, pēc tam turpinot ar praktisko rīcību piemēru izpēti un īstenojumu dažādos ražošanas un pakalpojumu sfēras uzņēmumos un pārvaldes institūcijās.