Darba aizsardzības sistēmas organizācija (studiju projekts)(1),19/20-P

Studiju projekts "Darba aizsardzības sistēmas organizācija" ietver vispārīgos jautājumus par darba aizsardzības sistēmas organizāciju uzņēmumā atbilstoši uzņēmuma darbības sfērai, ņemot vērā ražošanas procesa īpatnības. Students iegūs prasmi analizēt situāciju uzņēmumā par darba drošibas un veselības aizsardzību darba vietās un iegūs prasmi izveidot darba aizsardzības sistēmu, nosakot atbildīgās amatpersonas.Tiks iegūta arī prasme strādāt ar tiesību aktiem darba aizsardzības jomā un noteikt, kādi iekšējie normatīvie akti nepieciešami uzņēmumā.