Sistēmu modelēšanas pamati(1),19/20-P

Šis ir pamata kurss, kas aptver dinamisku sistēmu analīzes un modelēšanas aspektus, īpašu uzmanību vēršot uz sistēmu modelēšanu, izmantojot datorprogrammas. Kursā tiek dots ieskats arī par optimizācijas metodēm un to izmantošanu sistēmu modeļu veidošanā un modelēšanā.