Vides aizsardzības un atkārtotas pārstrādes procesi(1),19/20-P

Priekšmets „Vides aizsardzības un atkārtotas pārstrādes procesi” balstās uz ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas konceptu, kas ietver sevī radīto un noglabāto atkritumu apjomu samazināšanu ar mērķi novērst apkārtējās vides piesārņošanu un nelietderīgu resursu izmantošanu. Priekšmeta ietvaros tiek apskatītas dažādu atkritumu veidu apstrādes/pārstrādes metodes, modelēti atkritumu apsaimniekošanas optimizācijas procesi saistībā ar ietekmes uz vidi novēršanu/samazināšanu un ekonomisko rentabilitāti.