Talantu un personāla vadība(1),19/20-P

Talantu un personāla vadības kursā tiek aptverti mūsdienīgi personāla vadīšanas aspekti, papildus uzmanību veltot personāla vadības lomai uzņēmuma biznesa lēmumu pieņemšanā un mērķu sasniegšanā, kā arī īpašu vērību pievēršot talantu vadīšanas aspektiem.
Kursā ir iekļauti būtiskākie personāla vadīšanas, dažādu metožu un instrumentu pielietošanas aspekti:
Personāla vadības loma un funkcijas organizācijā, svarīgākie personāla vadības procesi. Personāla vadības aktualitātes pasaulē un Latvijā. Personāla plānošanas loma organizācijā. Ieskats darba tiesībās un personāla lietvedībā. Personāla atlases process un metodes. Pieejas personāla motivācijā, motivācijas elementu un atalgojuma veidu raksturojums. Darba snieguma vadības process. Apmācību un darbinieku attīstības organizēšana uzņēmumā. Talantu vadība. Organizācijas kultūra un tās svarīgākie elementi. Personāla vadības loma pārmaiņu procesā uzņēmumā. Personāla vadības funkcijas organizēšana, tās efektivitātes noteikšana.