Energy Aspects of Biogas(1),19/20-P

Priekšmets "Biogāzes enerģētiskie aspekti" apskata biogāzes ražošanas tehnoloģiju, liekot uzsvaru uz biogāzes izmantošanas enerģētisko aspektu (biogāzes stacijas jaudas noteikšana, koģenerācijas tehnoloģijas izvēle, lietderīga siltumenerģijas izmantošana), kas ir viens no būtiskākajiem rādītājiem biogāzes ražotnes dzīvotspējas nodrošināšanai. Priekšmetā tiek apskatīti koģenerācijas stacijas izvērtējuma indikatori un tehnoloģijas, kas piemērotas biogāzes pārvēršanai lietderīgajā enerģijā.