Drošības prasības darba vietām(1),19/20-P

Studiju kurss "Drošības prasības darba vietām"sniedz izpratni par drošu darba vietu, kā arī darba vides izveidi atbilstoši tiesību aktu prasībām. Prasme izveidot darba vidi atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu prasībām, nosakot nepieciešamo sadzīves un higiēnas telpu platības un skaitu. Tiek iegūta prasme iekārtot darba vidi darbos ārpus telpām, kā arī veicot būvdarbus un mežizstrādes un meža kopšanas darbus.