Specializējošā prakse(1),19/20-P

Specializējošā prakse ārpus izglītības iestādes ir neatņemama profesionālo studiju programmu sastāvdaļa, kas paredzēta praktisko iemaņu apgūšanai. Studējošie prakses laikā iegūst praktiskas iemaņas uzņēmumos, iepazīstoties ar reālu darba drošības un veselības aizsardzības sistēmu, kā arī piedalās risku novērtēšanā darba vietās un nodarbināto apmācību un instruktāžu veikšanas procesā. Tiek iegūtas arī komunikācijas iemaņas tiekoties ar nodarbinātajiem.