Ugunsdrošības profilaktiskā darba organizācija un ugunsgrēku izpēte(1),19/20-P

Studiju kurss "Ugunsdrošības profilaktiskā darba organizācija un ugunsgrēku izpēte" ietver sevī tiesību aktu kopumu ugunsdrošībā un ugunsgrēku izpētē. Papildus tiek apgūta ugunsdrošības profilaktiskā darba un ugunsgrēka izpētes, dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība, kā arī lietvedības pamati. Praktiski tiek apgūtas iemaņas ugunsdrošības profilaktiskā darba un ugunsgrēka izpētes organizācijas pamatprincipos. Apgūstot studiju kursu, studējošie iegūst prasmi organizēt ugunsdrošības profilaktisko darbu konkrētos objektos.