Prakse(1),19/20-P

Prakses mērķis ir praktiski nostiprināt studenta iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes starpdisciplinārajā nozarē Digitālās humanitārās zinātnēs. Tā norisinās atbilstoši individuālajam darba plānam. Darba plānā formulētie uzdevumi atbilst studiju programmā apgūstamajām zināšanu jomām. Prakse norisinās semestra ietvaros atbilstoši studenta un iestādes/uzņēmuma saskaņotajam darba grafikam.