Zinātniskie semināri specializācijā(2),19/20-P

Zinātnisko rakstu un patentu apskate, kritisks izvērtējums, recenzēšana un rediģēšana būvzinātnes un materiālzinātnes jomā. Savu pētējumu rezultātu prezentācija un apspriešana. Informācijas ieguves un analīzes metodes, izpētes rezultātu noformēšana, to objektivitātes vērtēšana. Materiālu sagatavošana publikācijām.