E-studiju satura tehnoloģijas(1),19/20-R

Kursa mērķis ir veidot izpratni par tehnoloģiju izmantošanu izglītībā un tālmācībā, kā arī attīstīt prasmes e-studiju materiālu izstrādē, kas turpmāk ļaus veidot lietotājam saprotamus un ērti lietojamus e-studiju materiālus izvirzīto studiju mērķu sasniegšanai.

Kursa saturs sastāv no četrām nodaļām:
Pirmajā nodaļā studenti iepazīsies ar sakarībām starp pedagoģiju, tehnoloģiju, kognitīvajām zinātnēm, grafisko dizainu, cilvēka un mašīnas saskarni e-studiju materiāla izstrādei. Kursā tiks apskatīta labākā prakse tehnoloģiju lietojumiem izglītībā. Kursa dalībnieki apgūs e-studiju materiālu veidošanas procesu no idejas līdz pabeigta e-mācību moduļa publicēšanai un lietojamības testēšanai.

Kursa otrā nodaļa ir fokusēta uz interaktīvu mācību materiālu izstrādi, izmantojot autorēšanas e-vides (H5P), un WEB orientētas programmēšanas valodas (HTML5, CSS3, TS un JavaScript). Studenti iemācīsies analizēt vajadzības, plānot, izstrādāt, ieviest un novērtēt interaktīvu mācību moduli sekojot sistemātiskam materiāla izstrādes procesam, kā tas definēts ar ADDIE modeli.

Kursa trešās nodaļas laikā studenti apgūs mācību video ražošanas procesu no koncepcijas līdz pabeigtam produktam. Sava mācību video materiāla vai īsfilmas radīšanai studenti aktīvi iesaistīsies video ražošanā, tostarp plānošanā, ainu izkārtojumu veidošanā, filmēšanā un audiovizuālā materiāla pēcapstrādē un rediģēšanā. Dalībnieki apgūs pirmsražošanas un ražošanas posma pamatus, iegūs prasmes strādāt ar pārnēsājamām audio un video iekārtām, iemācīsies novērtēt kompozīciju, izvēlēties piemērotu apgaismojumu un nofilmēt materiālu. Pēcapstrādes posmā dalībnieki iemācīsies video rediģēšanas un grafikas pievienošanas pamatus, kā arī sagatavos rediģētos videoklipus publicēšanai tīmeklī. Šī kursa daļa sniegs arī ieskatu jaunākajos video filmēšanas, audio ieraksta, skaņu apstrādes, rediģēšanas un grafikas instrumentos. Studentiem tiks sniegti ieteikumi par efektīvām audiovizuālo tehnoloģiju rīku lietošanas metodēm.

Ceturtā kursa nodaļā studenti iepazīsies ar labākajiem e-apmācības kursu izstrādes un pasniegšanas piemēriem. Cita starpā studenti analizēs kursu "Ievads zināšanu sabiedrības tehnoloģijās", kas aptver zināšanu sabiedrības tehnoloģijas, kuras attīstītas sākot jau ar 20. gs. otro pusi. Kursa laikā studenti iepazīsies ar tādiem jēdzieniem kā programmatūra un aparatūra, tīkli un mākoņpakalpojumi. Kursa ceturtās daļas beigās studenti aplūkos zināšanu sabiedrības tehnoloģiju iespējamās attīstības tendences.