Padziļinātās e-izglītības tehnoloģijas(1),19/20-R

Parādoties jaunām digitālām tehnoloģijām, tās arvien tiek izmēģinātas jauniem lietojumiem izglītībā. Pašlaik tās koncentrējas ap nākošās paaudzes interneta (Next Generation Internet - NGI) redzējumu. NGI tehnoloģijas palīdzēs radīt būtiski augstākas kvalitātes e-studijas. Tas padarīs mācīšanos viedāku, atvērtāku, iekļaujošāku un personalizētāku.
Kurss aptver jaunākās digitālo tehnoloģiju jomas, kuru lietojumi e-izglītībai pašlaik tiek apzināti un pētīti, bet kuru plašs lietojums sagaidāms pēc 5-10 gadiem.

Kursa gaitā studenti iepazīsies ar mākoņpakalpojumos bāzētu mācību sistēmu principiem un lietu interneta risinājumu tehnoloģiju tendencēm izglītības jomā. Studenti apgūs multimodālo saskarņu lietojamības novērtēšanas principus un tehnoloģiskos dizaina ierobežojumus. Kursā studenti iegūs prasmes izvēlēties, plānot un izmantot virtuālās laboratorijas, kā arī virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģiju paraugus mācību procesā. Kursa laikā studenti iegūs izpratni par dažādām komercializācijas stratēģijām, kā arī šodienas un nākotnes biznesa modeļiem e-izglītības sektorā.