Elektrisko mašīnu pamati(Neklātienes,Vakara)(1),Lavrinoviča Ludmila,19/20-R

Aplūkoti elektrisko mašīnu un transformatoru pamattipu uzbūve, elektromehāniskā enerģijas pārveidošana, darbības princips. Analizēti transformatoru, līdzstrāvas un maiņstrāvas mašīnu elektromagnētiskie procesi, darba režīmi, galvenie raksturlielumi, praktiskās izmantošanas iespējas.