Personāla organizēšana un vadīšana(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Kursā tiek apgūtas dažādas personāla vadības sistēmas. Apgūstamo jautājumu skaitā ir darba analīze un darba pienākumu aprakstu veidošana, jaunu darbinieku meklēšana, atlase un apmācība; darbinieku padarītā novērtēšana un personāla savstarpējo attiecību veidošana. Atalgojuma noteikšana, darba likumdošana un arodbiedrību jautājumi tiek apskatīti kursa nobeigumā.