Eiropas Savienības lauksaimniecības, vides un reģionālā politika (studiju projekts)(1),19/20-R

Priekšmeta ietvaros studenti izstrādā studiju projektu par kādu no tematiem par Eiropas Savienības lauksaimniecības, vides un reģionu politiku, atspoguļojot zināšanas normatīvajos aktos, statistikā, datu analīzē, pētījumu izstrādes procesā un citos studiju priekšmetos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.