Tirgzinības transportā(1),19/20-R

Transporta pakalpojumu tirgus izpēte. Pakalpojumu klasifikācija un raksturojums. Specifiskas īpatnības tirgzinību pakalpojumu sfērā. Transporta maksa un transportēšanas tarifi. Transporta ritošā sastāva konkurentspējas aprēķins. Tirgzinības pētniecības process transportā sakarā ar transporta lomu preču sadales kanālos.