Sport Activity (floor-ball)(1),19/20-R

Florbola teorētiskās, praktiskās zināšanas un iemaņas. Studentu fizisko īpašību attīstība un veselības nostiprināšana.