Angļu valoda. Stārptautiska ekonomika. 1. sem. J. Martinova

Integrēts lietišķās angļu valodas kurss saistībā ar izvēlēto specialitāti, lai attīstītu nepieciešamās
prasmes profesionālai komunikācijai svešvalodā un sniegtu ieskatu par lietišķās angļu valodas un