Uzņēmējdarbība(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-V

Kurss velta uzmanību faktoriem saistītiem ar jaunu biznesa uzsākšanu un attīstību salīdzinājumā ar lieliem, jau strādājošiem uzņēmumiem.Tēmas: personiskais uzņēmēja potenciāls, karjeras apsvērumi, uzsākšanas plānošana, pasākumu ideju avoti, ieguvuma stratēģijas, izdzīvošanasiespējas. Primārais uzsvars tiek likts uz jaunu biznesa pasākumu uzsākšanas procesu. Uzņēmēji tiekas ar klasi, lai pārrunātu savu pieredzi.