Īpašuma vērtēšanas procedūras(1),19/20-R

Nekustamā īpašuma vērtēšana, īpašumu apsekošana un vērtēšanas atskaites noformēšana. Vērtēšanas procedūras etapi - ienākumu aprēķins, kapitalizācijas likmes aprēķins, izdevumi, kas attiecināmi uz nekustamā īpašuma aprēķinu.