Nekustamā īpašuma vērtēšana (Studiju projekts)(1),19/20-R

Izstrādāt studiju projektu, kas ietver noteiktu, reālu objektu novērtējumu un sastādītu novērtējuma atskaiti, izmantojot nekustamā īpašuma vērtēšanā izmantojamās pieejas un metodes.