Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības vadīšanā(1),19/20-R

Studiju kurss dod iespēju padziļināti iepazīties ar kādu no studiju programmas izpētes jomām un sagatavoties maģistra darba izstrādei. Students iegūst padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbības vadīšanas jomā, kā arī spēj izvēlēties savām interesēm atbilstošu pētījuma virzienu. Studiju kurss nodrošina nepieciešamo kompetenču attīstīšanu darbam ar zinātnisku literatūru, primārajiem un sekundārajiem datiem, empīrisko pētījumu veikšanu, pētījuma rezultātu izvērtēšanā, analīzē, interpretēšanā un prezentēšanā.